Main Event - Shobha Yatra, Varghodo,  Prathistha VidhiPathshala ProgramJinalaya