Khushi's Sweet 16 at Marigold, NJ - Photos - Jayeshproduction.com
Khushi's Sweet 16Khushi Sweet 16 - PreshootKhushi's Presshoot 2Khushi's Sweet 16 - Few pics